تحلیل و بررسی

CO2

بازار کربن، تحولات و ریسک جدید اقتصادی جهان

1 کامنت

بازار کربن موجب ایجاد تحولات و ریسک جدید اقتصادی جهان در روابط بین‌الملل شده است. این بازار در راستای تعهدات کشورها، در پروتکل کیوتو جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای تعیین و تصویب شده است.

logarithmic-and-arithmetic-chart

نمودار لگاریتمی و حسابی در تحلیل تکنیکال

3 کامنت ها

در نمودار با مقیاس خطی هر افزایش قیمت به صورت یکسان رسم شده است. در نمودار با مقیاس لگاریتمی تغییرات قیمت به صورت درصدی اندازه گیری می‌شود.
اکنون به صورت اختصار به تفاوت‌های این مقیاس می‌پردازم.

bitcoin-hash-rate

قطعی برق شین‌جیانگ و کاهش قدرت ماینینگ بیت‌کوین

خبر قطعی برق در استان شین‌جیانگ Xinjiang چین و کم شدن قدرت ماینینگ شبکه بیتکوین باعث ریزش هش‌ریت Hash Rate شبکه بیتکوین در آوریل 2021 شد. تمرکز استخراج بیت‌کوین در چین چه تاثیری روی شبکه بیت‌کوین دارد؟