Commodities
پیش‌بینی می‌شود، سیاست‌های انبساطی در سطح جهان تا اواخر سال 2022 ادامه دارد و کشورها تا آن زمان به سمت سیاست انقباضی نخواهندرفت. روند چاپ و تزریق پول برای بازسازی زیرساخت‌ها لازم است.

برخی رسانه‌ها از افت قیمت بازارهای کامودیتی‌ها سخن گفته‌اند و عنوان شد که پایان سیاست‌های انبساطی فرا رسیده است.

درآمریکا و اروپا همچنان سیاست های انبساطی وجود دارد.

منظور این است که در پایان سیاست‌های انبساطی (در آینده)، شاهد افت قیمت کامودیتی‌ها هستیم.

همچنان اتفاقی رخ نداده است و اقتصاد جهان جهت توسعه زیرساخت به این سیاست نیاز دارد.

بر اساس پیش‌بینی‌ها، سیاست‌های انبساطی در سطح جهان تا اواخر سال 2022 ادامه دارد و کشورها تا آن زمان به سمت سیاست انقباضی نخواهند رفت.

شروع سیاست‌های انقباضی ابتدای سال2023 پیش بینی شده است.

میتوان اطمینان نسبی داشت که در وضعیت فعلی قیمت کامودیتی‌ها افت چندانی نداشته باشند و در محدوده فعلی حفظ شوند.

Commodities2
بازسازی زیرساخت‌ها در صنایع مختلف با تزریق پول

چاپ پول ادامه دارد…

با تزریق پول جهت بازسازی زیرساخت‌ها در آمریکا و چین، دوباره انتظارمیرود، حرکت مثبتی در گروه اولفین محصولات شیمیایی، مس، فولاد و سایر فلزات زیرساختی شاهد باشیم.

روند چاپ پول در منطقه یورو و اروپا حفظ شده و بانک مرکزی منطقه یورو، هر هفته در حال چاپ پول است و همچنان سیاست انبساطی منطقه یورو نیز ادامه دارد.

Euro
روند چاپ پول در منطقه یورو و اروپا ادامه دارد

نوشته بعدی درباره‌ی ریسک جدید بازارهای جهانی با عنوان بازار کربن، تحولات و ریسک جدید اقتصادی جهان را بخوانید.

این مطلب به عنوان یک رشته توییت با نام وضعیت کامودیتی‌ها در سطح جهانی در Jul 5, 2021 در توییتر منتشر کردم و اکنون جهت آرشیو در بخش بازارهای مالی با تصحیح و بروزرسانی باز نشر شد.