stop-loss
حد ضرر Stop Loss قیمتی است که با رسیدن قیمت دارایی به آن باید دارایی را فروخت تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود. تعیین و رعایت حد ضرر از اصول معامله‌گری است.

تجربه تلخ فعال شدن حد ضرر Stop Loss، در ضرر ماندن، و روز به روز به ضرر افزوده شدن را بارها تجربه کردم، هربار بیشتر از قبل!

از زمانی که در استراتژی شخصی، خودم را مقید کردم، برای ورود به معامله ریسک به ریوارد Risk/Reward را لحاظ کنم و با فعال شدن حد ضرر در هر شرایطی از معامله خارج شوم، میزان ضررم به حداقل رسید.

یاد گرفتم از این که ضررها را به خاطر بیاورم نترسم، ضررها برایم درس معامله گری بود.

یادمان باشد، هرچه میزان ضرر بیشتر شود، جبران ضرر دشوارتر است.

برای درک بهتر به محاسبه ساده ریاضی پناه آوردم.

اگر درمعامله ای 200$ خریدکنم، سپس واردضرر شوم و خارج نشوم!

و مثلا 200$ به 100$ برسد…، میزان ضررم 50% می‌شود!

اگر قرار باشد، قیمت از همین نقطه که 50% در ضرر هستم، به نقطه ورودم برسد و میزان سرمایه‌ام به همان 200$ برسد، قیمت می‌بایست 100% رشد کند! چرا قیمت لگاریتمی تغییر می‌کند.

این موضوع به لحاظ روانی نیز بسیار حائز اهمیت است، چه بسا این فشار روانی موجب شود، تا تصمیمات اشتباهی بگیرم.

دلایل شکست را یادداشت کن

یکی از مواردی که می‌تواند از تعداد معاملات ناموفقم بکاهد و یا میزان ضررم راکاهش دهد، یادداشت دلایل شکست در معامله است.

گردآوری این دیتای شخصی و مرور مداوم آن، می‌تواند باعث شود، تا استراتژی شخصی‌ام را اصلاح کنم.

اگر تعداد معاملات ناموفق زیاد شد، لازم است مدتی معامله جدید باز نکنم.

لازم است تا بیشتر به رفتار خود در موقعیت‌های موجود بی‌اندیشم.

خودشناسی نیز اهمیت زیادی دارد و اینکه در زمان‌های مختلف چه تصمیمی می‌گیریم، بسیار مهم است.

سعی می‌کنم به حاشیه و خبرها کمتر توجه کنم و به صورت مداوم رفتار خودم را کنترل کنم.

این تجربه شخصی را به عنوان یک رشته توییت با نام تجربه تلخ فعال شدن حدضرر، در ضرر ماندن در Jul 24, 2021 در توییتر منتشر کردم و اکنون جهت آرشیو در بخش تحلیل و بررسی با تصحیح و بروزرسانی باز نشر شد.