Metcalfes-law
قانون متکالف ارتباط بسیار زیادی با اقتصاد و مدیریت بازرگانی، به‌ویژه با شرکت‌های رقابتی که به دنبال ادغام با یکدیگر هستند، دارد. در این قانون بر اساس آن ارزش شبکه با مجذور کاربران شبکه افزایش می‌یابد.

قانون متکالف Metcalfe’s law، در رابطه با ارزش شبکه است و بر اساس آن ارزش یک شبکه با مجذور کاربران‌اش افزایش می یابد. (n به توان 2)

v=n^2
ML-01
ارزش شبکه با مجذور کاربران‌ شبکه افزایش می‌یابد

این قانون برای اولین بار توسط George Gilder درسال ۱۹۹۳ فرمول‌بندی شده و منسوب به رابرت متکالف Robert Metcalfe [پدیدآورنده اترنت و بنیانگذار 3COM] است.

ML-02
رابرت متکالف Robert Metcalfe

در واقع این قانون سال ۱۹۸۰ ارائه شده است و در شرایط کنونی و مرتبط با تعداد زیاد کاربران ارائه نشده است، بلکه در راستای دستگاه‌های ارتباط سازگار ارائه شده است.

به عنوان مثال، دستگاه‌های فکس، تلفن، و…

در بستر شبکه‌های اجتماعی، بسیاری از جمله خود رابرت متکالف و Reed و اودلیزکو Odlyzko پیشنهاد مدل اصلاح شده با استفاده از خط تناسب لگاریتمی و نه تناسب مربع را دادند.

v=n*log(n)
ML-04
مدل اصلاح شده با استفاده از خط تناسب لگاریتمی

قانون متکالف در بلندمدت برای بیت‌کوین و رمزارزها قابل تعمیم است!

نتایج یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که قانون متکالف فقط در بلندمدت برای بیت‌کوین و یا سایر رمزارزها قابل تعمیم است و صدق می‌کند.

بر اساس نظریه ارائه شده پژوهشگران با (قانون متکالف و رفتار توده‌ای دربازار ارزهای دیجیتال) درستی قانون متکالف برای شبکه بیت‌کوین درکوتاه‌مدت، پرسش برانگیز بوده است.

ML-05
Metcalfe’s law and herding behavior in the cryptocurrency market

فایل پژوهش Metcalfe’s law and herding behavior in the cryptocurrency market را از اینجا بخوانید.

پژوهشگران داده‌های موجود از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸ را بررسی کردند و نتیجه‌گیری کردند که، قانون متکالف فعلا نمی‌تواند برای شبکه بیت‌کوین کاربرد داشته باشد، زیرا نتایج این بررسی نشانگر رفتار توده‌وار در شبکه بیت‌کوین بود.

پژوهشگران از شیوه‌ای به نام قانون لگاریتم نمایی متناوب (Log-Periodic Power Law) بهره گرفتند.

در این شیوه نوسانات مربوط به قیمت بیت‌کوین را در طول بازه‌های حباب قیمت ارزیابی شد و در نهایت بهترین زمانی که این روند تغییر می‌یابد را بدست آوردند.

آنها تعداد نشانی‌های منحصر به فرد (کیف پول) بیت‌کوین و نیز افزایش آن‌ها در طول زمان را مورد بررسی قرار دادند.

همچنین تعداد گره‌های شبکه در نظر گرفته نشد، که می‌تواند موضوعی برای پژوهشی دیگر باشد.

بر اساس نمودار زیر تعداد نشانی‌های یکتا در شبکه بیت‌کوین تا پایان سال ۲۰۱۷ روندی صعودی داشته است.

ML-06
نمودار نشانی‌های یکتا در شبکه بیت‌کوین

با این وجود، نرخ رشد قیمت بیت‌کوین در بخش قابل توجهی از این بازه‌زمانی، با این افزایش هماهنگ نبود.

قیمت بیت‌کوین در اواخر سال ۲۰۱۷ با تعداد کیف‌های پول بیت‌کوین هماهنگ شد و سپس هر دو کاهش یافتند.

به این ترتیب، قانون متکالف در این بازه زمانی برای شبکه بیت‌کوین صدق نمی‌کرد.

با این وجود، شاید بتوان امیدوار بود که در بلندمدت، شبکه بیت‌کوین بتواند با این قانون هماهنگ شود.

این مطلب را با عنوانی مشابه در یک رشته توییت Jun 21, 2021 منتشر کردم و اکنون جهت آرشیو در بخش تحلیل و بررسی با تصحیح و بروزرسانی باز نشر شد.