Ask-yourself
تا الان شده پس از ورود به یک معامله پشیمان شوی؟ برای خرید کردن عجله داری؟ چرا؟ حد ضرر تعیین کردی؟ غیر از این انتخاب، گزینه دیگری نداری؟ پاسخ دادن به یک سری سوالات کوتاه و موثر خیلی کمک می‌کنه!

از خودت بپرس آیا:

١- برای خرید زمان مناسبی است؟ (وضعیت مارکت)

٢- به تحلیل نگاه کن! ابتدای روند است؟

٣- به ادامه این روند صعودی مطمئن هستی؟

۴- گزینه بهتری برای خرید نیست؟

۴- نسبت R/R مناسب است؟

۵- حد ضر گذاشتی؟

به من تجربه ثابت کرده، جواب دادن به این سوالات خیلی مهمه!

شاید به این نوشته بعدا چیزهای دیگری هم اضافه کردم.