CO2
بازار کربن موجب ایجاد تحولات و ریسک جدید اقتصادی جهان در روابط بین‌الملل شده است. این بازار در راستای تعهدات کشورها، در پروتکل کیوتو جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای تعیین و تصویب شده است.

در شرایط فعلی اقتصادی، قوانین جدیدی توسط اروپا برای بازار کربن در حال تصویب است، که موجب می‌شود ریسک جدید اقتصادی برای کشورها بوجود آید.

بر اساس ماده 17 پروتکل کیوتو که به ساز و کار تجارت کربن اختصاص دارد، کشورها متعهد شدند تا انتشار گازهای گلخانه‌ای را محدود و یا کاهش دهند و انتشار آن نباید از حد تعیین شده بیشتر باشد.

KYOTO
KYOTO PROTOCOL

این تجارت با سیاست بازار محور و نگرشی مبتنی بر کنترل و نظارت تعیین شده است.

بازار کربن در اصل مجوزهای انتشار گازهای گلخانه‌ای و خرید و فروش گازهای آلاینده صادر می‌شود.

تجارت کربن به کشورهایی که میزان انتشار آنها از حد تعیین شده کمتر است، اجازه می‌دهد تا ظرفیت باقی مانده خود را به کشورهایی که از میزان تعیین شده فراتر است، بفروشند.

مکانیسم توسعه پاک (CDM) یکی از این ساز وکارهاست

Clean-Development-Mechanism
Clean Development Mechanism (CMD)

بر اساس قوانین جدیدی که اروپا در حال تعیین و تصویب آن است، در آینده با کشورهایی که به نسبت تولید، میزان کربن بالایی منتشر می‌کنند و یا بازار کربن ندارند، روابط اقتصادی بین‌المللی قطع خواهد شد و تولید این کشورها را تولید کثیف می‌شناسند.

بازار کربن در اروپا وجود دارد و چین نیز چنین بازاری را راه اندازی کرده است.

ادامه حیات اقتصادی ایران تنها با ورود تکنولوژی‌های جدید در صنایع و توسعه زیر ساخت‌های اقتصادی، جهت کاهش آلایندگی صنایع، گره خورده است و این مهم با وجود تحریم‌های فعلی محقق نخواهد شد.

بزرگان اقتصاد و تجارت ایران به خوبی به این موضوع واقف هستند، که حرکت به سوی توسعه اقتصاد، منوط به کنار گذاشتن تحریم‌ها، ورود تکنولوژی، توافقات و مبادلات بین‌المللی خواهد بود.

این مطلب به عنوان یک رشته توییت با نام تحولات بازار کربن و ریسک جدید اقتصادی جهان در روابط بین‌الملل Jun 19, 2021 در توییتر منتشر کردم و اکنون جهت آرشیو در بخش بازارهای مالی با تصحیح و بروزرسانی باز نشر شد.