Golden-gateway-bridge
چین با هدف احیای راه ابریشم (جاده ابریشم)؛ کمربند اقتصادی شمال به جنوب (جاده چین مشهور به پل طلایی) را مطرح کرد. پل طلایی قدرت اقتصادی چین را نسبت به غرب به شکل قابل توجهی افزایش خواهد داد.

با هدف احیای جاده ابریشم (جاده چین)؛ موضوع کمربند اقتصادی شمال به جنوب، مشهور به پل طلایی توسط چین مطرح شد.

این طرح قدرت اقتصادی چین را نسبت به غرب افزایش می‌دهد.

Chaina's new Silk Road
نقشه کمربند اقتصادی چین مشهور به پل طلایی در جاده ابریشم

رقابت‌های غرب و شرق

موضوع از کجا شروع شد؟!

مدتی است که موضوع عبور جهان از غرب به شرق و تغییر آن از تک‌ قطبی به سمت جهان چند قطبی مطرح شده است.

عملا این کمربند، قدرت اقتصادی چین را نسبت به غرب به شکل قابل توجهی افزایش خواهد داد.

چین از سال 2013 با هدف ایجاد کریدورهای اقتصادی بیش از 200 قرارداد و پیمان اقتصادی در این راستا با کشورهای مختلف منعقد کرده است که به همین کمربند اقتصادی و راه ابریشم جدید منتهی می‌شود.

انعقاد پیمان اقتصادی با ایران نیز با همین هدف رخ داد.

Golden gateway
پل طلایی جاده ابریشم توسط Shu Yong در مقابل مرکز همایش ملی چین ساخته شده است

نماد پل طلایی اصلی در جاده ابریشم، که توسط هنرمند معاصر چینی، شو یونگ Shu Yong ساخته شده است، در مقابل مرکز همایش ملی چین در پکن قرار دارد.

چاینا دیلی به نقل از او درباره نصب پل طلایی در جاده ابریشم گفته است که:

این پل نماد امید ما برای همکاری مشترک در چارچوب ابتکار، ایجاد یک جامعه جهانی با سرنوشت مشترک و منافع مشترک است

ساخت دوباره یک دنیای بهتر

کشورهای توسعه یافته، آمریکا و اتحادیه اروپا با ایجاد این کمربند اقتصادی مخالفت کردند و طی نشست‌هایی تصمیم گرفتند، یک مسیر و راه آبی خاکی را طرح ریزی کنند.

G7
نشست رئیس جمهور آمریکا و رهبران G7 برای طرح ساخت دوباره یک دنیای بهتر

در نهایت در نشستی با حضور رئیس جمهور آمریکا و رهبران G7 موضوع رقابت استراتژیک اقتصادی با چین به بحث و گفتگو گذاشته شد.

در این راستا تصمیم‌گیری برای انجام اقدامات مشخص جهت تأمین نیازهای فوق العاده زیرساختی درکشورهای با درآمد کم و متوسط انجام شد.

این طرح ساخت دوباره یک دنیای بهتر درپاسخ به کمربند تجاری چین توسط رهبران G7 ارائه شد.

هدف از این طرح چندین تریلیون دلاری، تقویت ارتباط بین آسیا، اروپا، آفریقا و آمریکای لاتین است.

the-white-house
اطلاعات نشست رئیس جمهور آمریکا و رهبران G7 برای مشارکت جهانی را اینجا بخوانید

گروه G7 معتقد است، این طرح با بهبود وضعیت ارتباطی و کاهش هزینه‌های حمل نقل زمینی و دریایی، موجب تقویت تجارت بین‌الملل خواهد شد و هزینه‌های آن برای کشورهای مشمول نصف خواهد شد.

اتحادیه اروپا و آمریکا در نظر دارند، با سرمایه‌گذاری بالا در آفریقا، بازارهای جدیدی را ایجاد و وضعیت اقتصادی را به نفع خودشان تغییر دهند.

بوجود آمدن همچین طرح‌هایی، رقابت اقتصادی را در جهان جدی می‌کند و موجب افزایش اهمیت بهای تمام شده تولید در اقتصاد خواهد شد.

این در حالی است که در بحث کالاهای صادراتی تولید داخل، ایران با وجود شرایط تحریمی، اگر کاهش بهای تمام شده در تولیدات خود را مدنظر قرار ندهد، طی 10 تا 15 سال آینده امکان فروش کالاها با قیمت مناسب را در بازار جهانی از دست خواهد داد.

این مطلب به عنوان یک رشته توییت با نام پیمان‌های اقتصادی کمربند شمال-جنوب چین (پل طلایی) و رقابت‌های غرب و شرق در Jul 4, 2021 در توییتر منتشر کردم و اکنون جهت آرشیو در بخش بازارهای مالی با تصحیح و بروزرسانی باز نشر شد.