support-and-resistance
تشخیص سطوح کلیدی حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با کمک اندیکاتور MACD پیوت‌های ماژور به عنوان سطوح کلیدی مهم قابل تشخیص هستند.

قصد دارم، با یک روش ساده، سطوح استاتیک (افقی) که نقش حمایت Support یا مقاومت Resistance را برای قیمت ایفا می‌کنند، بر روی چارت ترسیم کنم.

در هر تایم فریمی Timeframe که کار می‌کنیم، می‌توان با استفاده از اندیکاتور MACD پیوت‌های ماژور را شناسایی کنیم.

در این نوشته برای ترسیم سطوح کلیدی حمایتی و مقاومتی به عنوان نمونه، چارت ETHUSDT انتخاب شده است.

SAR-01
چارت ETHUSDT در تایم‌فریم 4 ساعته

تنظیمات در اندیکاتور MACD

ابتدا نیاز است، نسبت به تنظیمات پیش‌فرض اندیکاتور MACD، تغییرات کوچکی اعمال کنیم.

SAR-02
فعال کردن اندیکاتور MACD

پس از فعال کردن اندیکاتور MACD وارد قسمت Settings (تنظیمات اندیکاتور) می‌شویم.

SAR-03
تنظیم SignalSmoothing دربرگه Inputs

در برگه Inputs مقدار SignalSmoothing را برابر 1 و در برگه Style شکل هر 3 نمودار Histogram, MACD, Signal را Area انتخاب کنید.

SAR-04
تنظیم Histogram, MACD, Signal در برگه Style

با اعمال این تنظیمات مقدار اندیکاتور مثبت و منفی (بالاتر و پایینتر از صفر) به راحتی قابل تشخیص است.

محدوده‌های مورد نظر در تصویر زیر به وسیله خطوط عمودی جداکننده برای درک بهتر بر روی اندیکاتور رسم شده است.

SAR-05
خطوط عمودی جداکننده بر روی اندیکاتور MACD

در اندیکاتور محدوده منفی، نشان دهنده قرارگیری پیوت حمایتی است و محدوده مثبت، نشان دهنده قرارگیری پیوت مقاومتی برای آن بازده قیمتی است.

ترسیم سطوح حمایت و مقاومت

به وسیله ابزار Horizontal Line خطوط افقی را بر روی Low پایین‌ترین کندل در مقدار منفی (فلش‌های سبز) و High بالاترین کندل در مقدار مثبت (فلش‌های قرمز) رسم می‌کنیم.

SAR-06
تشخیص سطوح حمایت و مقاومت بر اساس پیوت‌های ماژور با استفاده از MACD

رسم خطوط را از سمت راست به چپ چارت انجام می‌دهیم.

فقط سطوح استاتیک را برای محدوده‌های کامل رسم می‌کنیم و محدوده‌های فعلی که بسته نشده است، را در نظر نمی‌گیریم.

در این بین ممکن است، سطوحی که رسم می‌کنیم با سطوح کلیدی بازه زمانی قبلی (حمایت یا مقاومت) منطبق باشد و نیازی به رسم خط جدید نباشد.

SAR-07
جهت حرکت برای ترسیم سطوح حمایت و مقاومت

به عنوان مثال در تایم فریم 4‌ساعته معمولا رسم سطوح کلیدی پیشنهادی در بازه زمانی سه‌ماهه و در تایم فریم روزانه، رسم این سطوح در بازه 6ماهه کفایت می‌کند.

همانطور که در تصویر چارت می‌بینیم، سطوح کلیدی با رنگ‌های مختلف آبی و سفید ترسیم شده است.

SAR-08
تفکیک سطوح با اهمیت بیشتر بر اساس Timeframe

دلیل من برای اینکار اهمیت برخی از سطوح نسبت به سطوح دیگر است. هر تحلیل‌گری می‌تواند برای خود شخصی این سطوح را به دلخواه تفکیک کند.

ممکن است در تایم فریم‌های مختلف و در چارت‌های مختلف تعداد سطوح زیادتر باشند.

برای اینکه سطوح مهم‌تر مشخص شود (تایم فریم 4ساعته) پس از رسم سطوح، تایم فریم را به تایم بزرگتر می‌بریم (تایم فریم روزانه) و مجدد به اندیکاتور MACD نگاه می‌کنیم.

آن سطوحی که در تایم فریم روزانه طبق روش شناسایی سطوح کلیدی، قرار گرفته‌اند سطوح مهمتری در چارت روزانه هستند.

SAR-09
چارت ETHUSDT در تایم‌فریم روزانه

در تصویر سطوح منطبق با تایم فریم روزانه، جهت تفکیک سطوح مهم‌تر به رنگ سفید تغییر رنگ داده شده است.

کار ما با اندیکاتور MACD تمام شد. می‌توانیم پس از رسم خطوط، اندیکاتور MACD را غیرفعال کنیم.

به چارت ETHUSDT در تایم فریم 4ساعته و روزانه نگاه کنید!

SAR-10
چارت ETHUSDT در تایم‌فریم 4 ساعته

سطوحی که زیاد به یکدیگر نزدیک هستند تشکیل باند حمایتی یا مقاومتی می‌دهند.

خاصیت سطوح کلیدی (سطوح حمایتی و مقاومتی) برگرداندن قیمت است، به همین دلیل تشخیص صحیح آن‌ها اهمیت زیادی دارد، که به همین راحتی در این آموزش توانستیم سطوح را مشخص و رسم کنیم.

همانگونه که قیمت در گذشته به این سطوح واکنش نشان داده، دوباره نیز واکنش نشان می‌دهد و به همین دلیل این سطوح را سطوح کلیدی می‌شناسیم.

در صورتی که مدام از این روش استفاده کنید، حتی به صورت چشمی و خیلی سریع می‌توانید، این سطوح مهم را تشخیص دهیم.

این روش برای تشخیص سطوح کلیدی، به یک بازار خاص اختصاص ندارد و انتخاب چارت اتریوم Ethereum صرفا یک مثال برای تهیه این نوشته بود.

تحلیل‌گر تکنیکال می‌تواند از این روش که بر پایه پرایس اکشن است، در چارت رمزارزها، فارکس (جفت ارزها)، سهام، بورس، کالا و هر نموداری که بخواهیم تغییرات قیمت را به لحاظ تکنیکالی بررسی کنیم، کاربرد دارد.

این مطلب به عنوان یک رشته توییت با نام حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال در Jul 21, 202 در توییتر منتشر کردم و اکنون جهت آرشیو در بخش تحلیل تکنیکال با تصحیح و بروزرسانی باز نشر شد.