استاندارد

Digital object identifier

شناسه DOI چیست؟

کلمه اختصاری DOI مخفف اولین حرف از ٣ کلمه Digital Object Identifier است که برگردان فارسی آن (شناسه برنمود دیجیتالی) است و جهت دسترسی آدرس محتوای موجود در اینترنت از قبیل مقاله، کتاب، مدیا و… مورد استفاده قرار می‌گیرد.