اصول مدیریت

eisenhower-matrix

ماتریس آیزنهاور و اولویت انجام کارها

ماتریس آیزنهاور ابزاری است برای دسته بندی کارها به نحوی که بدانیم، چه کارهایی را انجام دهیم، چه کارهایی را به دیگران بسپاریم و چه کارهایی را اصلا انجام ندهیم! روش‌های آیزنهاور در زمینه مدیریت زمان، مدیریت وظایف و بهره‌وری مورد توجه است.